Monday, May 30, 2016

MONOGRAFIJA / MARIO JOBST

MONOGRAFIJA: arh. MARIO JOBST / arch. Mario Jobst MONOGRAPH BOOK


Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavam da sam završio ogroman rad na monografiji o arh. Mariu Jobstu i da je knjiga izašla iz štampe pre nekoliko dana.

Kao urednik knjige, zadužen za grafički dizajn, tekstove i komentare uz sve prikazane objekte, mislim da je knjiga vrlo sveobuhvatno prikazala rad arh. Jobsta u svim segmentima njegovog rada i delovanja u struci.

Promocija knjige će se odigrati u narednom periodu a može se naručiti u Asocijaciji srpskih arhitekata a uskoro će se naći i u slobodnoj prodaji.

Autor/Author: Zoran Manević
Urednik/Graf. dizajn / Editor / Graph. Design: Srđan Gavrilović
Komentari uz objekte / Texts about buildings: Srđan Gavrilović
Izdavač / Publisher: MASA / Muzej Asocijacije srpskih arhitekata)
Štampa / Printing: PRESSIA, Beograd

PROMOCIJA:
Knjiga je promovisana u Rimskoj dvorani u Biblioteci grada u Beogradu a knjigu su predstavili:
Milos Stankovic arh. i predsednik Asocijacije srpskih arhitekata
dr Zoran Manevic - autor edicije
Srdjan Gavrilovic arh., urednik i pisac tekstova i komentara uz objekte u knjizi
Mario Jobst arhitekta uz osvrt na celokupnu karijeru i rad sa kolegama, saradnicima...

NAJAVA: U pripremi je trenutno druga knjiga u ediciji MONOGRAFIJE ARHITEKATA.... 

No comments: