Friday, January 16, 2015

ARHITEKTURA NA MARGINAMA - IZLOZBA CRTEZA ARHITEKATA
ARHITEKTURA NA MARGINAMA

http://arhitekturamargine.com - adresa sajta izlozbe 
http://issuu.com/sgcircle/docs/arhitektura_na_marginama_2014 - kompletan katalog izlozbe

 … O IZLOŽBI 2014.
Srdjan Gavrilović dia. (autor izlozbe)

Izložba Arhitektura na marginama, održana je po prvi put u Domu omladine prošle godine, u periodu od 08. Do 17.aprila 2013. godine. Okupila je 25 autora izlagača, arhitekata po profesiji i obrazovanju a odličnih crtača po predstavljenom materijalu. Svoje radove su poslali afirmisane arhitekte kao i arhitekte na samom početku svoje profesionalne karijere. Pristigli su radovi iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, Francuske, iz Beograda, Novog Sada, Podgorice, Niša, Banja Luke, Pariza, omogućavajući da izložba dobije međunarodni karakter. Prvu izložbu je otvorio prof. Aleksandar Radojević koji je u svojoj uvodnoj reči podvukao važnost crteža ne samo kao sredstva izražavanja već i konstitutivnog elementa u okviru profesionalnog odnosa prema profesiji. Primećuje primetni generacijski presek pristiglih radova naglašavajući da to “... Nedvosmisleno govori o tome da su razmišljanja u procesu projektovanja lelujavim i nemirnim linijama , igrom površina, oblika i masa na radnoj površini uvek mogla biti samo od koristi svakom arhitekti.”

Izložba arhitektura na marginama uspešno je nakon beogradske premijere preseljena u Niš, radovi su prezentovani u okviru Dana arhitekture Niša a nakon toga, u Banja Luku gde je prezentovana u okviru Arhitektonskog fakulteta i u Banskim dvorima.

Ideja… Predstavljanje stvaralaštva arhitekata, koje postoji u okviru svakodnevnog rada a u okviru procesa projektovanja, promišljanja prostora i arhitekture te elemenata koje arhitekte u svom radu pronalaze kao inspiraciju, rodila se još na arhitektonskom fakultetu u studiju prof.Cagića kroz saradnju sa profesorima Ružicom Božović Stamenović i prof. Branislavom Mitrovićem u okviru sinteznog projekta, te se razvijala kroz dugogodišnji rad u okviru profesionalnog bavljenja arhitekturom, gde su se kroz crtež, saopštavale ideje, proveravale proporcije i rešavali složeni prostorni odnosi koji bi se naknadno razrađivali kroz izradu projektne dokumentacije. Ne treba ovde zaboraviti ni rad u okviru radionice 301 pod rukovodstvom prof. Branka Pavića i Dragana Jelenkovića i saradnika sa katedre za likovno na arhitektonskom fakultetuu Beogradu koji su negovali crtež i formu, nastavljajući liniju ideje beogradske škole arhitekture ali transponujući je u novo vreme unoseći dinamičniju postavku i slobodniji izraz.

 Ideja je da se ove godine izložba Arhitektura na marginama nastavi. Želja je da se izlože crteži arhitekata, baš kao i prošle godine sa jednom modifikacijom. Pored živih autora deo izložbenog prostora biće posvećen crtežima autora koji više nisu među nama a ostavili su neizbrisiv trag u arhitekturi ovih prostora kao aktivni graditelji, teoretičari i crtači. Deo izlagača biće direktno pozivan kao i prošle godine. Želja organizatora je da se karakter internacionalne izložbe produbi i pozove učesnike iz okruženja da učestvuju na izložbi sa svojim
rdovima.


crtežima.